LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

 

  • Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych "Edukator" w Zambrowie posiada uprawnienia szkoły publicznej. 
  • Naukę w Liceum może kontynuować absolwent gimnazjum, szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. 
  • Zgodnie z aktualnymi przepisami naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych od drugiej klasy rozpoczynają absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.
  • Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia "średniego" oraz zdania matury. 
  • Wystawiamy wszelkie zaświadczenia.
  • Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy oraz indeksy.                                 

 

Rekrutacja


Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Edukator" w Zambrowie kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:
 

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.
  • 2 zdjęcia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.


Cykl kształcenia

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 2 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb. 

 

Kadra

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie do egzaminów nie sprawia nikomu problemu. 

 

Opis kształcenia

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego. 

 

 

 

 

Plan nauczania

 

Lp.

 

Przedmioty nauczania

Przedmioty w zakresie podstawowym

 

1.

Język polski

2.

Język obcy nowożytny – angielski, niemiecki lub rosyjski

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Podstawy przedsiębiorczości

6.

Geografia

7.

Biologia

8.

Chemia

9.

Fizyka

10.

Matematyka

11.

Informatyka

Przedmioty w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym

 

 1.

I rozszerzenie – Historia

2

II rozszerzenie – Wiedza o społeczeństwie

 3.

I przedmiot uzupełniający - Przyroda

 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design